Ansatte

https://strones.no/wp-content/uploads/2021/03/ava.jpg

Rune Balto Strønes

Daglig leder og designer

Svenn i møgelsnekkerfaget 2000
Svenn i treskjærerfaget 1998
Ansatt siden 01.09.2000

https://strones.no/wp-content/uploads/2021/03/ava.jpg

Liv Jorunn Balto Strønes

Kontormedarbeider

Ansatt siden 2020

https://strones.no/wp-content/uploads/2021/03/ava.jpg

Stein Tollaksen

Verksmester og møbelsnekker

Svenn i møbelsnekkerfaget 2011
Ansatt siden 2008

https://strones.no/wp-content/uploads/2021/03/ava.jpg

Thomas Johannessen

Møbelsnekker

Svenneberv som møbelsnekker 2019
Ansatt siden 2017

https://strones.no/wp-content/uploads/2021/03/ava.jpg

Håkon Mørk Solaas

Lærling i møbelsnekkerfaget

Lærling siden november 2020

https://strones.no/wp-content/uploads/2021/03/ava.jpg

Tobias Gravdahl

Lærling i møbelsnekkerfaget

Lærling siden august 2021

https://strones.no/wp-content/uploads/2021/03/ava.jpg

Bendik Hoff Wærenskjold

Lærling i møbelsnekkerfaget
Lærling siden august 2022