Om oss

Strønes Snekkerverksted AS er et lite men solid snekkerverksted tuftet på tradisjoner og fagkunnskap. Vi har en dyktig stab bestående av 8 ansatte, hvorav to er lærlinger. Produksjonen foregår i eget verksted, et produksjonslokale som er utstyrt med moderne utstyr og tilrettelagt for den vår produksjon og den kvaliteten vi ønsker å levere. Firmaet ble etablert 1. september 2000, og har helt siden starten arbeidet med møbler, møbelinnredninger og restaurering. Vi har stor spennvidde i produksjonen. Alt fra enkeltstående møbelleveranser til totalinnredning av boliger, og vår restaureringsavdeling tar på seg alt fra liming av gamle stoler til istandsetting av vinduer til hele bygg.
Vårt hovedvirkeområde er nyproduksjon av møbler og møbelinnredninger. Dette tilvirkes både etter egne tegninger, eller med utgangspunkt i tegninger fra interiørarkitekt/arkitekt.
Vår spesialitet er skreddersydde stue/ bokhylle-innredninger, og istandsetting av vinduer til verneverdige bygg.

Vårt team av håndverkere utfyller hverandre på en god måte, og i tillegg til våre egne ansatte er vi knyttet opp imot flere gode håndverksbedrifter som hjelper oss med f.eks stopp og trekk av møbler, metallarbeider, tømrerarbeider eller overflatebehandling.
Hva vi besitter av kompetanse innenfor husets vegger er: møbelsnekring, restaurering, maling og tradisjonell overflatebehansling, treskjæring/dekorarbeider, samt kompetanse på produktutvikling og design.

Vi liker å ha tett dialog med både kunde, arkitekt og/eller vernemyndigheter med tanke på å få til det beste sluttresultatet, og strekker oss alltid litt lenger der det trengs.

Strønes Snekkerverksted AS
-VI LAGER DITT DRØMMEMØBEL!